Üyelik Sözleşmesi

MADDE 1. TARAFLAR

İşbu Üyelik Sözleşmesi, Küçükkızılhisar Mah. Burç Yolu Cad. Gaziantep Teknopark 4/A Blok No:220 Şahinbey/Gaziantep adresinde mukim "Finders Yazılım Teknolojileri Tic.Ltd.Şti.(Bundan böyle kısaca "EmlakBuluyoruz" olarak anılacaktır.) ile www.emlakbuluyoruz.com alan adlı internet sitesinde işbu Üyelik Sözleşmesi kapsamında sunulacak hizmetlerden faydalanma talebinde bulunan müşteri (Bundan böyle "Üye" olarak anılacaktır.) arasında yapılmıştır.

Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunu, içeriğini tamamen anladığını, kendisi ile ilgili olarak verdiği bilgilerin doğru ve güncel olduğunu ve Üyelik Sözleşmesi'nde belirtilen ve www.emlakbuluyoruz.com sitesinde ve mobil uygulamasında yer alan işbu sözleşme konusu ile ilgili tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini ve onayladığını, bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğini şimdiden beyan, kabul ve taahhüt eder.

Üye, sözleşme konusunu oluşturan hizmetin içeriği, esaslı nitelikleri, özellikleri, ödeme şekli ile ilgili bilgileri okuyup hizmetler hakkında gerekli tüm bilgilere sahip olduğunu, bu bilgiler doğrultusunda elektronik ortamda Üyelik Sözleşmesi'ne ilişkin gerekli onayı verdiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

Bu sözleşmeyi bilgisayarınıza indirebilir ve elektronik ortamda kaydedebilirsiniz. Üye tarafından onaylanarak kabul edilen işbu sözleşme EmlakBuluyoruz tarafından saklanmamaktadır. Sözleşmeye her zaman ulaşmanız mümkündür. Ancak, sözleşmede değişiklikler yapılmış olabileceğinden, Üye'nin onayladığı metne göre farklılıklar içerebilir. Üye'nin onayladığı metne daha sonra ulaşma imkanı bulunmamaktadır.

MADDE 2. TANIMLAR

Site:www.emlakbuluyoruz.com alan adı ve alt alan adlarından ulaşılabilen EmlakBuluyoruz'un işbu sözleşme ile kapsamı belirlenen "Hizmetler" ini sunduğu web sitesi.

Hizmet/Hizmetler:"Üye"lerin "Site"de ilan yayınlamak için Site'ye üyelik oluşturması kapsamında Site üzerinden ulaşacağı hizmetleri ifade eder.

Kullanıcı/Kullanıcılar:İlanları incelemek için Site'ye erişen gerçek ve tüzel kişiler.

Üye/Üyeler:İşbu sözleşme koşulları doğrultusunda "Site"ye üye olan ve "Site"de yer alan içerik, uygulama ve "Hizmetler"den yararlanan gerçek ve tüzel kişiler.

Mobil Uygulama:Site'ye mobil cihazlardan erişim için App Store ve Google Play Store'dan indirilen yazılımlar.

Üçüncü Şahıs:EmlakBuluyoruz dışındaki her türlü gerçek ve tüzel kişiler.

Kişisel Veri:6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda (Bundan böyle ?KVKK? olarak anılacaktır.) yapılan kişisel veri tanımını ifade eder.

MADDE 3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu Üyelik Sözleşmesi'nin konusu,EmlakBuluyoruz'un sahibi olduğu ve yönettiği Site ve mobil uygulama üzerinden Üye'lerin kendilerine ait ve/veya bu konuda yetkilendirilmiş gayrimenkullerin kiralanması ve satılmasına yönelik benzeri işlemleri gerçekleştirmek istedikleri ilanlarının yayınlanması, listelenmesi ve görüntülenmesine yönelik seçeneklerin sunulmasıyla ilgili Hizmetlerin Üye'ye sunulması ile Üye'lerin Hizmetlerden faydalanmak amacıyla satın alabileceği Hizmet Paketlerinden yararlanma şart ve koşulları ve Tarafların bu kapsamdaki hak ve yükümlülüklerinden ibarettir.

EmlakBuluyoruz, Site üzerinden Üye'lerin, bahsi geçen işlemleri gerçekleştirebilmek için gerekli hak ve yetkiyi almaları şartıyla, gayrimenkullerin kiralanması ve satılmasına yönelik ilanların işbu Üyelik Sözleşmesi uyarınca Site'de yayınlanmasını ve söz konusu gayrimenkullerle ilgilenen kişilerin Site üzerinden Üye'ler ile bir araya getirilmesini amaçlamaktadır. EmlakBuluyoruz'un işbu Üyelik Sözleşmesi kapsamında Üye'ye Hizmetleri sunması hiçbir şart altında ilanlar üzerinden Üye'ye elde edeceği faydaya, sistemin kesintisiz işleyeceğine veya Üye'nin belli beklentilerini karşılayacağına dair herhangi bir taahhüt anlamına gelmemektedir. Üye'ler ile Site'yi ziyaret ederek ilgili gayrimenkuller ile ilgilenen kişilerin kuracakları iletişim ve ilişkiden dolayı EmlakBuluyoruz'un işbu Üyelik Sözleşmesi kapsamında hiçbir yükümlülüğü yoktur.

MADDE 4. TARAFLARIN KARŞILIKLI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1.EmlakBuluyoruz, işbu Üyelik Sözleşmesi'nin Ek 1'inde yer alan Üyelik Formunu eksiksiz şekilde dolduran kişileri değerlendirecek ve bu kişilerin Üye olmalarını uygun bulması ve Üye'nin Üyelik Sözleşmesi'nde yer alan hükümleri usulüne uygun şekilde kabul etmesi şartıyla, ilgili kişiye Üyelik statüsü tanıyacak ve ilgili kişinin Üyelik hesabı oluşturmasına olanak sağlayacaktır. Üye, Üyelik Formunda yer alan bilgileri eksiksiz şekilde doğru olarak beyan ettiğinin ve kendisine ait olduğunun aksinin tespiti veya Üye'nin daha önceden yaptığı işlemler sebebiyle kara listeye alınmış olması halinde, EmlakBuluyoruz'un üyelik başvurusunu kabul etmeme veya üyeliği iptal etme hakkı olduğunu peşinen kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi uyarınca Site'den faydalanmak için beyan edeceği isim ve soy isminin veya firma ünvanının, e-posta adresinin, telefon numarasının kendisine ait olduğunu ve kendisine ait olmayan bilgilerin kullanılması sebebiyle EmlakBuluyoruz nezdinde doğabilecek tüm zararlardan sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.

4.2.Üye. Site'de belirtilen ücretli hizmetlerden yararlanabilmesi için söz konusu hizmet bedeline ilişkin EmlakBuluyoruz tarafından belirlenen ücreti EmlakBuluyoruz'a ödeyeceğini, söz konusu ödeme yapılmadan EmlakBuluyoruz tarafından hizmet verilmeye başlanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Üye, satın aldığı abonelik paketinde belirtilen ücret veya ücretleri, abonelik paketinde belirtilen şekilde ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

Üye, ücretleri kendisi tarafından beyan edilen ve kendisine ait olan veya kullanımı için gerekli tüm yetki ve izinlerin alındığı kredi kartı, mobil ödeme dahil diğer ödeme araçları aracılığıyla veya EFT/Havale yolu ile tercih ettiği hizmet içeriği ve şartlarına göre belirlenen vadelerde veya peşin olarak ödemeyi kabul ettiğini ve kendisi tarafından EmlakBuluyoruz'a beyan edilen kredi kartı veya diğer ödeme araçlarıyla ilgili olarak EmlakBuluyoruz'a herhangi bir başvuru olması ve/veya EmlakBuluyoruz'un, çalışanlarının, yöneticilerinin veya iş ortaklarının işbu sebeple herhangi bir zarara uğraması halinde, cezai ve hukuki tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu ve EmlakBuluyoruz'un zararını talep etmesi halinde, derhal EmlakBuluyoruz'un tüm zararını nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Ücretler, satın alınan abonelik paketindeki süre için geçerlidir. Süre sonunda, yeni abonelik bedeli ödenip, abonelik yenilenmediği takdirde, Üye'nin hizmetten yararlanma hakkı da otomatik olarak ve bir bildirime gerek kalmaksızın sona erer. EmlakBuluyoruz her zaman tarifelerde değişiklik yapabilir. EmlakBuluyoruz'un internet, e-posta veya web sitesi yoluyla tarife yayınlaması, Üye'ye yapılmış tebligat yerine geçecektir. Üye, EmlakBuluyoruz tarafından bu tarifelerde değişiklik yapılması halinde yeni tarifelere uymayı kabul ve taahhüt etmiştir. Ancak, tarife değişiklikleri kararlaştırılmış ve satın alınmış abonelik ücretlerine yansıtılmaz. Bu Sözleşme altında tahakkuk eden ücretler EmlakBuluyoruz'a net olarak ödenir. Yasal olarak ödenmesi gereken KDV, stopaj gibi diğer her türlü ödeme ve vergiler söz konusu olursa, bunlar ücretin dışında olup, Üye tarafından ayrıca ödenir.

Emlakbuluyoruz, Üye tarafından tercih edilen hizmet içeriğine ilişkin ücretleri belirlenen vade sürelerinde tahsil edemez ise zararına ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla ve hiçbir bildirimde bulunmaksızın Üyeliği iptal etme veya dondurma hakkına sahiptir.

Emlakbuluyoruz tarafından sunulan Hizmet'lerle ilişkin bedeller, aksi işbu Üyelik Sözleşmesi'nde veya Site'de açıkça belirtilmedikçe, sadece bir Üye için geçerlidir.

4.3. Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi kapsamında kendisine tanınan üyelik hakkına istinaden Site'ye yükleyeceği ilanların, ilanlarda yer alacak bilgi, fotoğraf ve video dahil tüm içeriklerin hukuka, ahlaka, kamu düzenine, yürürlükte olan tüm mevzuata ve işbu Üyelik Sözleşmesi'nin Ek 2'sinde yer alan Kullanım Koşullarına uygun olacağını; suç teşkil etmeyeceğini ve/veya 3. kişilerin gizlilik ve telif hakları da dahil hiçbir hakkını ihlal etmeyeceğini; ilanlarda yer alacak gayrimenkullerin satış veya kiralanmasına ilişkin olarak ilgili ilanları vermek için gerekli hakkı ve yetkilendirmeyi aldığını ve bu durumun EmlakBuluyoruz ve/veya 3. kişiler açısından hukuka aykırılık teşkil etmediğini; yayınlanacak ilan ve içeriklerinin her türlü hukuki ve cezai sorumluluğunun kendisine ait olduğunu; ilan ve içeriklerinin mevzuata aykırı unsurlar taşıması halinde EmlakBuluyoruz'un ilanın değiştirilmesini talep etme ve gerekli değişiklik yapılana dek söz konusu ilanı herhangi bir bilgilendirmede bulunmaksızın yayınlamama veya Üyeliği iptal etme hakkına sahip olduğunu ve böyle bir durumda EmlakBuluyoruz'dan herhangi bir bedel iadesi ve/veya tazminat talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. EmlakBuluyoruz'un anılan hakkı kullanmış olup olmamasına bakılmaksızın, yayınlanan bir ilan nedeni ile herhangi bir surette üçüncü kişilere ve/veya kamu kurumlarına ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat veya idari/adli para cezaları için Üye'ye aynen rücu hakkı saklıdır. Üye, böyle bir durumda EmlakBuluyoruz'un zararını talep etmesi halinde EmlakBuluyoruz'un tüm zararını derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.4. Üye, Site'de yayınladığı ilanların linklerinin ve içeriğinin, EmlakBuluyoruz tarafından ilgili ilanın görüntülenme sayısının artırılması ve/veya reklam, pazarlama, sponsorluk vb. amaçlarla kendi kontrolünde olmayan iş ortaklarının internet sitelerinde ve/veya kendi adına yapacağı reklam ve pazarlama çalışmalarının içeriğinde kullanılabileceği gibi Site'de yayınlanan ilan içeriğine ekleme yapmak suretiyle de bu çalışmalara yer verebileceğini; bahsi geçen link ve çalışmalarla ilgili olarak EmlakBuluyoruz'un herhangi bir sorumluluğu olmadığını ve söz konusu işbirliklerinden kaynaklanan herhangi bir ücret talebi hakkı olmadığını bildiğini peşinen kabul ve beyan eder.

4.5. Üye, Site ve Mobil Uygulama üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda; işbu Üyelik Sözleşmesi'nin hükümlerine ve Ek'lerine, Site'de belirtilen tüm şart ve koşullara, yürürlükteki mevzuata, ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini, Site üzerinden kendisi tarafından yüklenen ilanlarda reklam veren, satıcı, vergi mükellefi veya benzeri sıfatlarla ilgili mevzuatın gerektirdiği önlem ve prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, bu kural ve koşulları anladığını ve kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. Üye'nin Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu; bu işlemlerden kaynaklanan tüm sorumluluğunun kendisine ait olduğunu; bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.6. Üye, Site'den faydalanmak amacıyla oluşturduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisinin güvenliğinden ve gizliliğinden sadece kendisinin sorumlu olduğunu ve kullanıcı adı ve şifreyi gizli tutacağını, 3. kişiler ile paylaşmayacağını, 3. kişilere kullandırtmayacağını ve ele geçirilmesini önlemek için gerekli tüm tedbiri alacağını ve kullanıcı adı ve şifreyle ilgili olarak EmlakBuluyoruz'un hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. EmlakBuluyoruz'un Üye'nin işbu maddeye aykırı hareket ettiğini tespit etmesi halinde, Üye'nin hesabını dondurma ve iptal etme hakkı saklıdır.

4.7. Üye, EmlakBuluyoruz'un yazılı izni olmaksızın işbu Üyelik Sözleşmesi'nden doğan hak ve yükümlülükleri ile üye hesap bilgilerini kısmen veya tamamen 3. kişilere devredemez ve/veya Üye hesaplarını 3. kişilere kullandıramaz. Aksi halde EmlakBuluyoruz'un doğacak tüm maddi ve manevi zararını Üye'ye rücu hakkı saklıdır. EmlakBuluyoruz, Üye'nin hesap bilgilerini 3. kişiye devrettiğini ve/veya Üye hesabını 3. kişilere kullandırdığını tespit etmesi halinde, ilgili Üye'nin hesabını hiçbir açıklama yapmaksızın iptal etme hakkına sahiptir. Üye, işbu devretme ve kullandırmalar sebebiyle uğrayabileceği zararlardan ve/veya taleplerden EmlakBuluyoruz'un herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.

4.8. Üye, EmlakBuluyoruz'un Site de sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman ve hiçbir bildirimde bulunmadan değiştirebileceğini; Üye'lerin Site'ye yükledikleri bilgileri ve içerikleri Kullanıcılar da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabileceğini ve silebileceğini, Üye'nin Site'ye yüklediği ilan ve içerikleri ve Üye'ler arasındaki Site üzerinden gerçekleştirilen mesajlaşma da dahil olmak üzere iletişimi güvenlik açısından her zaman izleyebileceğini, kontrol edebileceğini ve bu ilan ve iletişimi içeriklerini işbu Üyelik Sözleşmesi'nde belirtilen amaç doğrultusunda saklayabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

4.9. EmlakBuluyoruz, işbu Üyelik Sözleşmesi uyarınca, Üye'lere, satın aldıkları ücretli hizmetlere ek olarak hediye verebileceği ürün ve/veya hizmetlerin koşullarını ve kullanım süresini tek taraflı olarak belirleme hakkını haizdir. İşbu hususlarla ilgili Üye'ye bildirmeksizin kullanım süresi sonunda EmlakBuluyoruz'un tek taraflı olarak sonlandırma hakkı saklıdır.

EmlakBuluyoruz, her zaman Site'de çeşitli ücretli hizmetleri ücretsiz veya indirimli olarak sunulması imkanı sağlayabileceği gibi bu hizmetlerin fiyatlarına, ödeme vadelerine ve süreleri gibi hususlara dair kampanyalar düzenleyebilir. EmlakBuluyoruz, söz konusu indirimli, ücretsiz ve/veya kampanyalı hizmetleri ve içeriklerini tek taraflı olarak sona erdirme ve tam ve ücretli olarak sunmaya başlamaya yetkilidir. Üye, böyle bir ücretsiz, indirimli ve/veya kampanyalı hizmetten faydalanması ve EmlakBuluyoruz'un belirlenen koşullara uygun şekilde bu hizmetleri sona erdirmesi halinde, Üye, hiçbir talep hakkı olmadığını ve EmlakBuluyoruz'un bahsi geçen ücretsiz, indirimli ve kampanyalı hizmetleri uygulamaya almaya ve tek taraflı kaldırmaya yetkili olduğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.10. Üye, Site'de yer alan içerikler de dahil olmak üzere her türlü bilginin, içeriğin, ilanın ve/veya görselin gerçekliğini, orijinalliğini, güvenirliğini ve doğruluğunu kontrol etmek veya hukuka aykırı olup olmadığını araştırmak ve bunlar sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan sorumluluğun EmlakBuluyoruz'a ait olmadığını kabul beyan ve taahhüt eder.

4.11. Üye, EmlakBuluyoruz'un, Site'nin kesintisiz veya hatasız olacağına ya da Site'nin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da Site'ye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğine dair taahhütleri olmadığını ve Site'nin kesintiye uğraması veya Üye'nin beklediği faydayı elde edememesi gibi durumlarda herhangi bir hak ve alacak talebiyle EmlakBuluyoruz'a başvuramayacağını bildiğini peşinen kabul eder.

4.12. Üye, üçüncü şahıslardan aldığı mal ve hizmetlerdeki ayıplarla ilgili EmlakBuluyoruz'un herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili sair mevzuat kapsamındaki her türlü talep ve sorumluluğun muhatabının ilgili mal ve hizmeti satıcısına ait olduğunu ve bunlara ilişkin olarak her tür sorumluluk ve yükümlülükten EmlakBuluyoruz'u ibra ettiğini kabul ve taahhüt etmektedir. EmlakBuluyoruz, Üye ile diğer üyeler ve kullanıcılar arasındaki ilişkiler nedeniyle hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. EmlakBuluyoruz hiçbir şekilde, diğer üyelerin veya kullanıcıların Üye ile sözleşme yapacaklarını, iyi niyetli olduklarını, borçlarını ifa kabiliyetlerinin varlığını, borçlarının ifasını, beyanlarının doğruluğunu, işlem yapmaya yetkili olduklarını, sağlanan mal ve hizmetlerin ayıpsız olacağını ve benzer diğer hususları garanti etmez. EmlakBuluyoruz, Üye'nin Site vasıtasıyla gireceği hukuki ilişkilere tamamen yabancıdır ve bunlara ilişkin hiç bir sorumluluğu yoktur. Sorumluluğun tamamı Üye'ye aittir. EmlakBuluyoruz sadece taşınmaz alım-satım, kiralama işlerini kolaylaştırmak amacıyla Site'yi ve Mobil Uygulama'yı kullanıma sunmakta olup, Site ve Mobil Uygulama üzerinden yapılan işlemlerde alıcı, satıcı, temsilci, acenta, simsar, vekil, kefil, garantör, komisyoncu, mümessil, danışman veya burada belirtilmeyen diğer herhangi bir hukuki sıfatı yoktur. Üye'nin Site ve/veya Mobil Uygulama kanalıyla işlem yapması, üçüncü kişilerle ilişkiler tesis etmesi, alım satım, kiralama ve diğer şekillerle ticaret yapması, Üye ve diğer üçüncü kişilerle EmlakBuluyoruz arasında, söz konusu işlemlerden kaynaklanan her hangi bir hukuki ilişki veya sorumluluk oluşturmaz. Bu işlemlerin tarafı ve sorumlusu sadece Üye'dir.

MADDE 5. FİKRİ MÜKİYET HAKLARI

5.1. Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi uyarınca Site'de yayınlayacağı ilan içeriklerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (?FSEK?) ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu da dahil olmak ilgili mevzuat kapsamında 3.kişilerin haklarını ihlal etmeyeceğini; ilanlarda yer alacak içeriklerde bahsi geçen Kanunlar kapsamında korunan bir fikri veya sınai mülkiyet hakkı olması halinde hukuka uygun olarak gereken tüm izinleri, hak ve yetkiyi aldığını/alacağını ve bu izinlerin alınmasından sadece kendisinin sorumlu olduğunu; aksi halde 3. kişiler ve/veya EmlakBuluyoruz nezdinde doğabilecek tüm zararları derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, Site'de yayınlayacağı ilanlarda yer alan ve korumaya tabi olan içeriklerin FSEK'in 21.ve 25. maddelerinde düzenlenen işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakları ile Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamındaki haklarının EmlakBuluyoruz tarafından reklam ve pazarlama faaliyetleri ve işbu Üyelik Sözleşmesi'nin 4.4. maddesi kapsamında herhangi bir sınırlama olmaksızın kullanılabileceğini işbu Üyelik Sözleşmesi ile herhangi bir ücret talep etmeksizin izin verdiğini ve bu izni vermeye hukuka uygun olarak yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2. Üye, EmlakBuluyoruz'un marka ismi ve logosu da dahil olmak üzere Site'de ve sair uygulamalarında yer alan ve FSEK, Sınai Mülkiyet Kanunu ve sair mevzuatlar uyarınca korumaya konu olan hiçbir içeriği, kod ve yazılımlar da dahil olmak üzere, kullanmayacağını ve kullandırmayacağını, kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, değiştirmeyeceğini, yaymayacağını, bunlara bağlı çalışmalar yapmayacağını ve Site ve uygulamalarında yer alan kod ve yazılımlara hiçbir eklemeye yapmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi halde, EmlakBuluyoruz'un uğrayabileceği tüm zararları derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 6. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

6.1. EmlakBuluyoruz, işbu Üyelik Sözleşmesi ve Ekleri kapsamında kendisine aktarılan Kişisel Veri'leri, Üyelik Sözleşmesi'nden doğan edimlerinin ifasıyla doğrudan ilgili olması sebebiyle ve bu ifaların yerine getirilebilmesi amacıyla ve bu edimlerin ifası süresince 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (?KVKK?) dahil yürürlükteki mevzuata uygun hareket etmek kaydıyla işleyeceğini kabul ve taahhüt eder. Şu kadar ki, EmlakBuluyoruz, gerçek kişi Üye'nin ayrıca hukuka uygun şekilde açık rızasını almak kaydıyla kişiye ait verileri ayrıca işleyebilir; EmlakBuluyoruz'un bizzat alacağı açık rıza dahilinde işlenecek veriler işbu Üyelik Sözleşmesi kapsamında değildir.

6.2. EmlakBuluyoruz, işbu Üyelik Sözleşmesi kapsamındaki Kişisel Verileri işbu Üyelik Sözleşmesi'nden doğan edimlerinin ifası amacıyla ve bu edimlerin ifası süresince KVKK dahil yürürlükteki mevzuata uygun hareket etmek kaydıyla üçüncü kişilere ya da kurumlara aktarmaya yetkilidir.

6.3. Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi kapsamında Site'de yayınlayacağı ilan içeriklerinde KVKK dahil ilgili mevzuat uyarınca gerekli açık rıza alınmadan veya açık rıza aranmaksızın Kişisel Verilerin işlenebilmesine yönelik KVKK'da belirtilen şartların sağlanmaması halinde, herhangi bir gerçek kişiye ait Kişisel Veriyi ilan içeriğinde kullanmayacağını aksi halde EmlakBuluyoruz'un, yöneticilerinin veya çalışanlarının herhangi bir zarara uğraması durumunda, EmlakBuluyoruz'un talebine binaen ve derhal bu zararı EmlakBuluyoruz'a ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

6.4. Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi gereğince tercih ettiği Hizmet Paketine ilişkin bedelin tahsil edilmesi için işbu Üyelik Sözleşmesi'nde belirtilen şartlara uygun şekilde EmlakBuluyoruz'a ilettiği kredi kartı veya ödeme aracına ilişkin bilgilerin KVKK dahil yürürlükteki mevzuat kapsamında ve sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için EmlakBuluyoruz tarafından işlenmesine, saklanmasına ve tahsilat amacıyla çalıştığı firmalara işbu amaçla sınırlı olmak üzere aktarılmasına işbu madde ile onay verdiğini, buna ilişkin https://www.emlakbuluyoruz.com/aydinlatma-metni linkinde yer alan aydınlatma yükümlülüğün okuduğunu ve EmlakBuluyoruz tarafından KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında hukuka uygun şekilde yapıldığını kabul ve beyan eder.

6.5. Taraflar'ın işbu madde kapsamındaki yükümlülükleri işbu Üyelik Sözleşmesi'nin herhangi bir sebeple sona ermesinden sonra da devam eder.

MADDE 7. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ, FESİH VE TAZMİNAT

7.1. Taraflar, işbu Üyelik Sözleşmesinin Üye tarafından elektronik ortamda kabul edilmesi ile yürürlüğe gireceği ve Üye'nin EmlakBuluyoruz Üyeliğini sonlandırmadığı sürece devam edeceği hususunda mutabıktırlar. Üye, dilediği zaman işbu Sözleşme uyarınca oluşturulan Üyeliğini iptal ederek işbu Sözleşmeyi sona erdirebilir. Ancak, böyle bir durumda EmlakBuluyoruz'un Üyeliğin sonlandırılma tarihine kadar hakkettiği alacaklarına ilişkin hakları saklıdır.

7.2. Üye'nin, işbu Üyelik Sözleşmesine ilişkin ilan ve/veya hizmet ücretinin tamamını banka kartı, diğer ödeme araçları aracılığıyla veya havale/EFT yolu ile EmlakBuluyoruz'a peşinen ödemiş olması ve peşinen ödenen ücrete karşılık hizmet alınmadan Üyeliğini sona erdirmek istemesi halinde EmlakBuluyoruz'dan herhangi bir bedel iadesi talep edemeyeceğini bildiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.3. EmlakBuluyoruz, işbu Üyelik Sözleşmesi'ni herhangi bir zamanda, hiçbir gerekçe göstermeksizin ve bildirimde bulunmaksızın derhal etki etmek üzere tazminatsız olarak feshetme hakkına sahiptir. EmlakBuluyoruz'un Üye'nin kusuru sebebiyle doğabilecek tazmin hakları saklıdır.

MADDE 8. MÜCBİR SEBEPLER

İşbu Üyelik Sözleşmesi'nin akdedildiği tarihte var olmayan, öngörülmeyen ve EmlakBuluyoruz'un kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla EmlakBuluyoruz'un Üyelik Sözleşmesi ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen yerine getirmelerini imkansızlaştıran ve hukuken mücbir sebep sayılan haller Taraflarca mücbir sebep(ler) olarak kabul edilir. EmlakBuluyoruz'un kusuru olmaksızın yapılacak internet kesintileri de dahil olmak üzere mücbir sebepler dolayısıyla işbu Üyelik Sözleşmesi'nde bahsi geçen yükümlülüklerini ifa edemeyecek ya da ifada gecikecek olması halinde, herhangi bir sorumluluğu olmayacak ve Üye, EmlakBuluyoruz'dan herhangi bir tazminat talebinde bulunamayacaktır. Bu durumun 15 (on beş) günden fazla sürmesi halinde, EmlakBuluyoruz'un, işbu Üyelik Sözleşmesi'ni tazminatsız şekilde feshetme hakkı vardır.

MADDE 9. UYGULANACAK HUKUK, YETKİLİ MERCİİ VE DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Üyelik Sözleşmesi Türk Hukukuna tabiidir ve herhangi bir uyuşmazlık durumunda Türk Hukuku uygulanacaktır. Taraflar, işbu Üyelik Sözleşmesi'nin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıklar için Gaziantep (Merkez) Mahkemeleri ile İcra Müdürlüklerinin yetkili olduğu hususunda mutabıktırlar.

Taraflar, işbu Üyelik Sözleşmesi kapsamındaki işlemlerden doğabilecek uyuşmazlıklarda EmlakBuluyoruz'a ait defter, kayıt, belge, bilgisayar, elektronik, sistem ve ses kayıtları ile elektronik posta yolu ile yapılan görüşmeler sırasında yetkili kişiler tarafından tutulan yazılı kayıtların HMK 193/1 maddesi uyarınca yazılı delil olacağını kabul etmişlerdir.

İşbu 9 (dokuz) maddeden ve aşağıda belirtilen ve Üyelik Sözleşmesi'nin ayrılmaz parçası olan 3 (üç) adet Ek'den ibaret Üyelik Sözleşmesi, Üye'nin elektronik onay vermesi ile elektronik ortamda yürürlüğe girmiştir.

Ek 1 : Üyelik Formu
Ek 2 : Kullanım Koşulları
Ek 3 : Aydınlatma Metni